KONTAKTY

KONTAKTNÝ FORMULÁR

ÚDAJE O FIRME

PAVEL KORAN - DREVO A NÁBYTOK
fakturačná adresa : Inovecká 1559/37, 955 01 Topoľčany
prevádzka (obchod) : Stummerova 1276/140, 955 01 Topoľčany
mobil : 0903730662
telefón : 038/5324224

e-mail: predajna@drevokoran.sk (objednávky)
e-mail: ela@drevokoran.sk
IČO: 33 129 690
DIČ : 1020445459
IČ pre DPH: SK1020445459
Zapísaný v ŽRSR Topoľčany, ev.č. 406-398, č.j. Žo 943/1992

KDE NÁS NÁJDETE?